PHU PAGOS, opomiarowanie wody i ciepła, Przedsawiciel koncernu Sensus, wodomierze, ciepłomierze.
Sensus